Skip to content

Bolesti se nemusíme bát , pokud ji nebudeme  ignorovat.

 

Již více jak 15 let se věnuji metodě dry needling a bolestivým problémům pohybového systému jak z oblasti neurologické tak ortopedické . Navzdory pokrokům v ostatních medicínských oborech , nedoznala diagnostika a léčba těchto potíží v běžné ambulantní a nemocniční praxi v posledních desetiletích výraznějších změn. Opominu-li vyšetřovací možnosti CT a MR, o kterých se zmíním později , probíhá diagnostické kolečko systémem praktik, ortoped, neurolog , revmatolog a nezřídka psychiatr nebo neurochirurg. Sem tam proloženo rehabilitací a několikrát dokola. 

Často je pak výsledkem jednotlivých návštěv konstatování, že potíže nejsou neurologické, ortopedické , revmatologické atd. a pacient odchází s dalším předpisem antirevmatik, myorelaxancií, gabapentinu nebo antidepresiv s žádankou k dalšímu specialistovi. V rámci zmíněného kolečka obvykle proběhne nějaký ten rentgen a dnes již zmíněné CT nebo MR . 

Tady pak dochází k dalšímu kritickému bodu procesu . Myslím tím fakt, že u každého člověka staršího 30 let a to platí bez výjimky, nalézáme větší nebo menší množství degenerativních změn meziobratlových kloubů a plotének . Je prokázáno více studiemi , že u lidí bez jakýchkoliv potíží , nalézáme protruzi meziobratlové ploténky u 20% ve věkové skupině do 30 let . U lidí nad 70 let je to pak 75%. Naopak u řady pacientů s bolestmi nenacházíme na CT nebo MR odpovídající změny . Příčinou bolestí pak tedy u nich musí být něco jiného .CT a MR se tak stává i přes svůj nepochybný diagnostický přínos mnohdy danajským darem, který při nekritickém přijímaní popisů výše uvedených změn, vede k chybným interpretacím nálezů a jejich podílu na vzniku bolestí . Systém si tak zbytečně vytváří chronické a stigmatizované pacienty, kteří se kvůli své „ploténce“ bojí vykonávat běžné denní činnosti nebo sportovní aktivity, které jim dříve přinášely radost .

Co dělám jinak

 • Pacienta si vyslechnu . To je zdaleka nejdůležitější  část  návštěvy. On mi totiž nezřídka svou diagnózu mezi řádky sdělí sám
 • Seznámím se s názorem jiných .  Proto mne zajímají lékařské zprávy , které s sebou přinesete.
 • Používám ty nejlepší diagnostické prostředky, na které se dnes již zapomnělo: zrak, sluch a především hmat .
 • Až potom mne zajímá CD se snímky CT nebo MR . Ne, popis mi rozhodně nestačí . Právě informace, které jsem od pacienta  získal, spolu s tím, co jsem na pacientovi našel  ukazují  případné  nálezy na CT a MR ve zcela jiných  souvislostech a mění jejich význam. 
 • Paušálně nezakazuji  pacientům  to či ono pouze proto, že je to zkrátka při jejich potížích zvykem .  Razím zásadu, že tělo není blbec a samo si hlasitě  řekne, pokud mu nějaká aktivita vadí . 

MUDr. Tomáš Vilhelm, * 1970

Praxe

 • Neurologické oddělení Nemocnice Šumperk 1995 – 2000, lékař
 • Rehabilitační oddělení Nemocnice Šumperk 2000 – 2005, lékař
 • Státní léčebné lázně Bludov 2005 -2008, lékař, ředitel
 • STAPRO s.r.o – nemocniční informační systémy 2008 – 2010, senior konzultant
 • Lázně Velké Losiny 2010 – 2014, vedoucí lékař
 • Privátní lékařská praxe od 2014
 • Oddělení akutní lůžkové rehabilitace – Nemocnice Šumperk, 2023, primář

Vzdělání 

 • Lékařská fakulta UP Olomouc 1995
 • Atestace 1.st v oboru neurologie 1998
 • Kurz manuální medicíny 2000, IDVPZ Brno
 • Rehabilitační léčba podle Mojžíšové 2002, IDVPZ Brno
 • Atestace v oboru rehabilitační a fyzikální medicína 2003
 • Dry Needling Top 30, 2012, Varšava
 • Advanced Dry Needling 2014, Švýcarsko
 • Advanced Dry Needling, 2015, Bahrajn
 • Functional integrated Dry Needling, 2016, Velká Británie
 • Intervenční sonografie muskuloskeletálního systému, 2018, Bratislava
 • Musculoskeletal ultrasound, 123sonography.com, 2020
 • Kurz – Hodnocení CT a MR páteře – praktické procvičování v DICOM obraze
 • Muskuloskeletální  sonografie – IPVZ Praha, 2022

Léčba a metody

Základem mých léčebných postupů je jehlové terapie , která je označována jako dry needling nebo metoda suché jehly. Spočívá  v zavádění tenkých , pružných jehliček o průměru do 0,4 mm do svalové tkáně, vazů, chrupavek a k okostici a k nervovým strukturám podle druhu terapie .  Metoda nemá nic společného s tradiční čínskou medicínou  ani tradiční akupunkturou .  Techniky suché jehly  jsou  postavené na znalostech  západní medicíny v oborech neurofyziologie, anatomie a neurologie . Nepracuji s body ani  žádnými energiemi , opominu-li energii elektrickou, kterou ve formě P.E.N.S proudů používám ke stimulaci jehel.

Trigger Point Dry Needling

Jehlová terapie bolestivých stavů pohybového systému . Používáme jednorázové, sterilní,  tenké a flexibilní jehličky  o průměru do 0,4 mm , které jsou zaváděny do svalové tkáně v místě tzv. trigger bodu ( spoušťového bodu ). Trigger body vznikají ve svalu při narušení rovnováhy jeho stahu a uvolnění. Příčin, které vedou ke vzniku spoušťových bodů je mnoho.  

Může jít opřímé poranění svaluhormonální poruchy, minerálové poruchy. Velmi častou příčinou je však chronické svalové přetížení s dlouhodobou kontrakcí ( stahem ) nízké intenzity. Typickým příkladem je například práce vsedě u PC , kdy podvědomě zvednutá ramena vedou k chronickému přetížení trapézových svalů a zvedačů lopatek, jakožto bývají současně postiženy i další svalové skupiny ( krátké vzpřimovače hlavy a nebo svaly předloktí ). Zcela zásadní roli pak hraje stres. Ten cestou podvědomé zvýšené aktivity stresové svaloviny ( obličej, šíje, pánev a pánevní dno ) vede k chronickému dlouhodobému aktivování uvedených svalových skupin a zásadně přispívá k rozvoji trigger bodů.

Cestou těchto příčin dojde k tomu, že se obrazně řečeno píst na některém místě zasekne. To je spojené s poruchou koncentrace vápníkových iontů uvnitř svalové buňky a tzv. energetickou krizí.  Jde o fatální poruchu  dodávky energie nutné pro vazbu mezi aktinem a myosinem a její následné uvolnění. Část svalových vláken ( pístů ) tak zůstane v pozici – ZASUNUTO, čehož výsledkem je svalová křeč postižených svalových vláken s jejich zkrácením . Nejde o zkrácení celého svalu , ale pouze části jeho vláken. V centru zkrácení jsou „písty“ aktinu a myosinu nahuštěny na sebe a směrem do periferie jsou pak zbývající „písty“ kompenzačně protažené ( viz. obrázek ). V centru vlákna pak bývá obvykle samotný spoušťový bod. V důsledku stažení vlákna a jeho zkrácení pak dochází na začátku a úponu svalu ke zvýšenému napětí. To pak bývá příčinou tzv. úponových bolestí podílejících se např. na tenisovém lokti nebo bolestech při patní ostruze. Spoušťový bod samotný je pak zdrojem tzv. přenesených bolestí  a dalších jevů spojených s poruchou svalové funkce postiženého svalu a svalů okolních. Ukázky map přenesených bolestí jsou níže.

Funkční Dry Needling

MSNR – mini scalpel needle release

Jde o jehlovou techniku ošetření bolestivých stavů pohybového systému , kdy jsou používány  speciální jednorázové jehly s plochým hrotem . Právě plochý hrot funguje jako mikroskalpel, jehož  pomocí ošetřujeme svalové změny  zejména u úponových problémů jako jsou například: tenisovový loket , patní ostruha , skokanské koleno, problémy achilovky a další. 

Zejména u akutních bolestí nebo zhoršení chronických problémů je mnohdy nemožné se dostat k lékaři bez delšího čekání . Ale právě čas je rozhodující faktor, který má vliv na to, zda se bolest může stát chronickou . Pokud bolestivé obtíže trvají bez adekvátní léčby déle než 6-12 týdnů, dochází k tzv. periferní hypersenzitizaci (zcitlivění) nervových zakončení a změnám v přenosu bolesti do mozku. V mozku pak dochází k vytváření abnormálních spojení např. mezi centry bolesti a emočními strukturami, kdy hovoříme  o centrální hypersenzitizaci ( zciltivění ). Výsledkem těchto procesů je pak  chronický bolestivý stav , se kterým je mnohem obtížnější se úspěšně vyrovnat .

Právě ve zmíněném počátečním období akutní bolesti je nutné terapeuticky zasáhnout tak, aby pokud možno nedošlo k rozvoji výše uvedených změn souvisejících se zcitlivěním nervového systému.

Ultrazvukové vyšetření většina z vás pacientů zná z ordinací kardiologů, internistů nebo gynekologů. V oblasti pohybového systému dochází v posledních letech k boomu ultrazvukové diagnostiky také. A to zejména díky technickému pokroku ve vývoji ultrazvukové technologie. Pro zobrazení svalů, šlach, nervů a některých kloubů je totiž nutností používat lineární sondy s velmi vysokou frekvencí. Ty umožňují zobrazení povrchově uložených struktur v kvalitě srovnatelné s obrázky s magnetické rezonance. Navíc je pomocí ultrazvuku docílit dynamického zobrazení. Tedy zobrazení v pohybu. To je důležité například  při vyšetření kloubní nestability.
suchá jehla Co lze ultrazvukem vidět ?

Prakticky cokoliv. Závisí to na technickém vybavení a zkušenostech lékaře. Co ale platí absolutně je , že není možné vidět za kost. Od té se totiž ultrazvuk odráží. Principiálně tedy není sonografie metodou vhodnou k vyšetření nitra kloubů. Tady je volbou číslo jedna RTG. Ke zobrazení svalů, šlach, periferních nervů a kloubních povrchů je však metodou suverénní a snadno dostupnou.

Ultrazvukem naváděná léčba

Ultrazvukové zobrazení se stává neocenitelným pomocníkem také při terapii. Právě ultrazvuková kontrola umožňuje naprosto přesné  zacílení injekční terapie například při ošetření periferních nervů, šlach a úponů. Technika hydrodisekce spočívá v uvolnění utlačovaných struktur pomocí „tlakové“ injekce směsi anestetika, steroidu a fyziologického roztoku kolem např. utlačeného nervu .

V současné době provádím:

 • ošetření karpálního tunelu 
 • ošetření periferních nervů ( loketní, stehenní kožní  atd.)
 • ošetření tenisového a golfového lokte
 • další po konzultaci

Co léčíme

Obecně je terapie suchou jehlou – Dry Needling vhodná zejména u bolestivých stavů pohybového systému a čím dříve je terapie provedena , tím větší je šance , že zabrání rozvoji chronických potíží a její efekt bude větší. Akutní bolest totiž již po několika týdnech vede ke změnám dráždivosti nervových buněk periferního a centrálního nervového systému, což má za následek zvýšení citlivosti vůči bolestivým podnětům . Hovoříme o tzv. zcitlivění nebo senzitizaci. Bolest se stává chronickou , jejíž příčina je z části právě ve zmíněných změnách buněk nervů, míchy a mozku. Syndrom chronické bolesti je pak mnohem náročnější na léčbu a čas.  Výčet typických a nejčastějších indikací uvádíme níže .

Nejčastější důvod, se kterým se na mne pacienti obrací. Typicky jde o bolesti krční páteře nebo bolesti páteře bederní.  Bolesti z těchto oblastí  často vyzařují periferně , nejčastěji do končetin nebo hlavy . Nezřídka jde  také o bolest v oblasti páteře hrudí , často spojenou s vyzařováním bolestí  do hrudníku a břicha.
suchá jehla

Jehlová terapie může mít významný přínos u bolestí hlavy jak migrenosního charakteru, tak i bolestí tzv. „od krční páteře“.  Bolesti jsou často generované svaly krku a hlavy.

suchajehla

Nejčastěji jde o bolestivé stavy spadající do tzv. sekundární neuralgie trojklanného nervu nebo jiné nezařaditelné  bolesti  často jako důsledek stomatologických nebo jiných zákroků.

suchá jehla

Jsou velmi častým důvodem  návštěvy.  Potíže jsou zdaleka nejčastěji  způsobené problémem  v oblasti tzv. měkkých tkání  kloubu. Zejména pak v oblasti svalů rotátorové manžety .  U těchto potíží standardně provádím sonografické vyšetření kloubu .

suchá jehla

Jedna z nejčastějších indikací terapie. Příčinou je změna napětí svalů, které ovládají pohyb  ruky . Vzhledem k tomu, že se tyto svalové skupiny  upínají  na vnitřní resp. vnější loket , působí jejich  napětí dráždění okostice a vznik bolesti.

dryneedling

Jde o postižení tzv. středového  nervu při jeho průběhu v oblasti  zápěstí . Nerv je  utlačen příčným vazem , který spojuje vnější a vnitřní část dlaně.  Může se rovněž podílet  také zvýšené napětí ohybačů prstů a dlaně.  Součástí terapie je v tomto případě uvolnění zmíněného vazu pod ultrazvukovou kontrolou .

Bolesti v oblasti kyčelního kloubu nemusí být  způsobené pouze  kyčelní artrózou, ale také problémy  v oblasti svalů kyčelních. Jde především o  kyčelní rotátory a odtahovače. V principu jde o svaly uložené v oblasti hýždí . 

suchá jehla

Typickým zdrojem bolestí je postižení menisků, čéšky a svalů, které se do oblasti kolene upínají .

sucha jehla

Patní ostruha je vděčným  cílem terapie. Efekty  jsou v těchto případech vynikající.  Neléčí se ostruha samotná . Ta je totiž  následkem a nikoliv příčinou .     Bolest má příčinu v napětí  svalů plosky nohy. Ty pak vyvíjí tak na úponu , kde tahem za okostici  vzniká zmíněná ostruha.

dry needling

Terapii lze použít logicky  téměř v každé lokalitě pohybového systému . Pro dotazy ohledně vhodnosti terapie nás neváhejte kontaktovat .