Skip to content

Ordinace rehabilitační a fyzikální medicíny

MUDr. Tomáš Vilhelm

Již více jak 10 let se věnuji metodě dry needling – suchá jehla a bolestivým problémům pohybového systému jak z oblasti neurologické tak ortopedické . Navzdory pokrokům v ostatních medicínských oborech , nedoznala diagnostika a léčba těchto potíží v běžné ambulantní a nemocniční praxi v posledních desetiletích výraznějších změn. Opominu-li vyšetřovací možnosti CT a MR, o kterých se zmíním později , probíhá diagnostické kolečko systémem praktik, ortoped, neurolog , revmatolog a nezřídka psychiatr nebo neurochirurg. Sem tam proloženo rehabilitací a několikrát dokola. Často je pak výsledkem jednotlivých návštěv konstatování, že potíže nejsou neurologické, ortopedické , revmatologické atd. a pacient odchází s dalším předpisem antirevmatik, myorelaxancií, gabapentinu nebo antidepresiv s žádankou k dalšímu specialistovi.
V rámci zmíněného kolečka obvykle proběhne nějaký ten rentgen a dnes již zmíněné CT nebo MR . Tady pak dochází k dalšímu kritickému bodu procesu . Myslím tím fakt, že u každého člověka staršího 30 let a to platí bez výjimky, nalézáme větší nebo menší množství degenerativních změn meziobratlových kloubů a plotének . Je prokázáno více studiemi , že u lidí bez jakýchkoliv potíží , nalézáme protruzi meziobratlové ploténky u 20% ve věkové skupině do 30 let . U lidí nad 70 let je to pak 75%. Naopak u řady pacientů s bolestmi nenacházíme na CT nebo MR odpovídající změny . Příčinou bolestí pak tedy u nich musí být něco jiného .CT a MR se tak stává i přes svůj nepochybný diagnostický přínos mnohdy danajským darem, který při nekritickém přijímaní popisů výše uvedených změn, vede k chybným interpretacím nálezů a jejich podílu na vzniku bolestí . Systém si tak zbytečně vytváří chronické a stigmatizované pacienty, kteří se kvůli své „ploténce“ bojí vykonávat běžné denní činnosti nebo sportovní aktivity, které jim dříve přinášely radost . Technika dry needling – suchá jehla je jednou  z mála metod, která umožňuje lékaři řešit přímo zdroj bolesti místo potlačování bolesté samé.

 • Pacienta si vyslechnu . To je zdaleka nejdůležitější  část  návštěvy. On mi totiž nezřídka svou diagnózu mezi řádky sdělí sám
 • Seznámím se s názorem jiných .  Proto mne zajímají lékařské zprávy , které s sebou přinesete.
 • Používám ty nejlepší diagnostické prostředky, na které se dnes již zapomnělo: zrak, sluch a především hmat .
 • Až potom mne zajímá CD se snímky CT nebo MR . Ne, popis mi rozhodně nestačí . Právě informace, které jsem od pacienta  získal, spolu s tím, co jsem na pacientovi našel  ukazují  případné  nálezy na CT a MR ve zcela jiných  souvislostech a mění jejich význam. 
 • Paušálně nezakazuji  pacientům  to či ono pouze proto, že je to zkrátka při jejich potížích zvykem .  Razím zásadu, že tělo není blbec a samo si hlasitě  řekne, pokud mu nějaká aktivita vadí . 
 • Používám systémovou techniku dry needling – suchá jehla, což si lze představit zjednodušeně jako celotělové ošetření navzájem souvisejících lokalit . 
 • Jako rehabilitační lékař jsem zařadil do svého arzenálu před několika lety také diagnostický ultrazvuk  – sonografii.  Ultrazvukové zobrazení je neocenitelným pomocníkem při diagnostice  a také léčbě některých  poruch pohybového systému.
 • Základem mých léčebných postupů je jehlové terapie , která je označována jako dry needling nebo metoda suché jehly. Spočívá  v zavádění tenkých , pružných jehliček o průměru do 0,4 mm do svalové tkáně, vazů, chrupavek a k okostici a k nervovým strukturám podle druhu terapie .  Metoda nemá nic společného s tradiční čínskou medicínou  ani tradiční akupunkturou .  Techniky suché jehly  jsou  postavené na znalostech  západní medicíny v oborech neurofyziologie, anatomie a neurologie . Nepracuji s body ani  žádnými energiemi , opominu-li energii elektrickou, kterou ve formě P.E.N.S proudů používám ke stimulaci jehel.
 • V posledních letech využívám také čím dál více ultrazvukové zobrazení pohybového systému jak pro diagnostiku tak pro sonograficky naváděnou terapii 

Dry Needling 

Systémová léčba suchou jehlou

Lékařské ošetření bolestivých stavů pohybového systému suchou jehlou. Používáme systémové ošetření nervosvalových struktur a reflexních změn v kombinaci s jehlovou elektrickou nervosvalovou stimulací.

Ošetření se provádí prakticky u jakéhokoliv bolestivého problému pohybové soustavy, protože vždy se u těchto potíží objevují reflexní změny ve svalech a tzv. zcitlivění nervových zakončení . Obojí jsou pak zdrojem, spouštěčem a udržovacím faktorem bolestí .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

MSK Sonografie

Ultrazvukové vyšetření

Vyšetření pohybového systému ultrazvukovým přístrojem s  vysokofrekvenční lineární sondou umožňuje zobrazení svalů, šlach a nervů a také periferních končetinových kloubů. Výrazně tak napomáhá diagnostice onemocnění pohybového systému.

 • Bolesti ramenního , loketního kloubu
 • Bolesti menších kloubů
 • Úponové bolesti ( např. tenisový a golfový loket )
 • Bolesti chodidla, achilovek, ostruhy.
 • Syndrom karpálního tunelu 
 • Útlakové poruchy  nervů ( např. loketní nerv)
 • a další 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

This is a heading.

Systémová léčba suchou jehlou

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

MSK Sonografie

Ošetření pod ultrazvukem

Ultrazvukem naváděné injekční ošetření pohybového systému s použitím kortikoidní a anestetické směsi  nebo autologní krve ( vlastní krve pacienta). Ultrazvuková kontrola umožní přesnou aplikaci s minimalizací rizika poškození  tkání .

Hydrodisekce nebo DPI ( deep perineural injections ) je ultrazvukem naváděná injekční terapie používaná nejčastěji u útlaku končetinových nervů. Nejčastěji jde o :

 • syndrom karpálního tunelu
 • útlak loketního nervu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

This is a heading.

WordPress 6.0 includes more than 500 enhancements and 400 bug fixes. This page highlights several key advancements aimed at making your WordPress content-creating and site-building experience more feature-rich and intuitive. You will also find resources for developers and anyone wanting a deeper understanding of WordPress.

[tb-calendar]

Legenda: barevná kolečka zobrazují počet volných termínů. Pokud chybí , je obsazeno a přejděte na další měsíc.

První (vstupní)

Cílené

Kontrolní 

Konzultace

Online konzultace