Skip to content

Ordinace rehabilitační a fyzikální medicíny

Systémová léčba suchou jehlou

Jsme první zařízení , které v ČR před více jak 13 lety  začalo s terapií svalových spoušťových bodů technikou dry needling – suchá jehla. V současné době používáme již vlastní koncept dry needling – suchá jehla reflektující dlouholeté zkušenosti s použitím této léčby.
Jde o ošetření bolestivých stavů pohybového systému a některých neurologických onemocnění zaváděním extratenkých flexibilních jehliček do svalů, šlach, podkoží a okolí nervových struktur s cílem  vyvolat reflexní odpověď organizmu zaměřenou na hojení a úpravu funkce nebo  snížení bolesti a svalového napětí.

Sonograficky naváděná léčba

Ultrazvukové  vyšetření a následné ošetření pohybového a nervového systému pod ultrazvukovou kontrolou technikami hydrodisekce a injekční terapií s použitím léčiva, autologní (vlastní) krve nebo krevní plazmy. Dobrých výsledků lze dosáhnout například  u tzv. útlakových postižení periferních nervů, kam patří například. syndrom karpálního tunelu , syndrom loketního kanálu nebo útlak kožního stehenního nervu. Ultrazvuková kontrola umožní naprosto přesné cílení  terapie s minimalizací rizik.

Konzultace

Konzultace a poradenství

Konzultace zdravotních problémů  z oblasti neurologických a ortopedických  bolestivých onemocnění pohybového systému . Zhodnocení dosavadních léčebných postupů a  provedených vyšetření  včetně  obrazové dokumentace MRI. Doporučení dalších diagnostických či léčebných postupů. Poradenství  v oblasti následné rehabilitace, fyzioterapie či lázeňské léčby.

Akutní pomoc

Ošetření bolestivých stavů

Lékařské  vyšetření u bolestivých stavů a onemocnění pohybového systému se zaměřením na rehabilitační , neurologickou a základní ortopedickou diagnostiku s ošetřením . Ošetření s využitím dostupných metod manuální terapie ( chiropraxe ) , injekční a infúzní terapie včetně léčby obstřikové  a reflexní. Ošetřujeme i akutní stavy  bez dlouhého čekání .

Fyzioterapie

Jehlová terapie patří výhradně do rukou lékaře a nikoliv fyzioterapeutů či jiných nelékařů !!!

Změna je život

Po takřka 8 letech mého profesního života spojeného výhradně s léčbou bolestivých onemocnění technikami Dry Needling , jsem se rozhodl přijmout nabídku z Nemocnice Šumperk , a.s na pozici primáře nově vznikajícího Oddělení akutní lůžkové rehabilitace. Budu se věnovat akutní časné lůžkové rehabilitaci pacientů po operacích, úrazech a akutních […]

Objednací lhůty

Aktuální objednací lhůty se pohybují okolo 1 měsíce. Je možné využít také po domluvě přednostní vyšetření a vyšetření o víkendu .

Kontakt

MUDr. Tomáš Vilhelm

Rehabilitační a fyzikální medicína

Generála Krátkého 3A

78701 Šumperk

info@suchajehla.cz

www.suchajehla.cz

 

Vyšetření a ceny

Nejsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven

Ceny platné pro objednávky od 1.1.2023

Lékařská vyšetření zaměřená výhradně na ošetření technikou suchá jehla – dry needling. 

Vstupní vyšetření  – první návštěva
Jde o první návštěvu nového pacienta v ordinaci spojenou se založením karty, podrobným pohovorem, vyšetřením a následným ošetřením technikou suchá jehla – dry needling .

Délka 90 minut / Cena: 2200 Kč

Kontrolní vyšetření  – opakovaná návštěva
Jde o opakované vyšetření již registrovaného pacienta nejpozději do 6 měsíců od poslední návštěvy.

Délka 60 minut / Cena: 1100 Kč
Cílené vyšetření  – opakovaná návštěva
Jde o opakované vyšetření již registrovaného pacienta v odstupu více jak  6 měsíců od poslední návštěvy nebo vyšetření pro zcela nové obtíže ( jiná diagnóza).

Délka 75 minut / Cena: 1500 Kč
Přednostní vstupní vyšetření – první návštěva
Přednostní urychlený termín vstupního vyšetření v termínu do 72 hodin včetně víkendových dnů. Vyšetření lze objednat pouze telefonicky 773 560 897 nebo e-mailem.

Délka 90 minut / Cena: 2700 Kč
O B J E D N A T

Lékařská vyšetření pohybového systému cílená na akutní i chronické bolesti pohybového systému. Zaměření  na  rehabilitační , neurologickou  a základní ortopedickou diagnostiku . Ošetření ve formě manuální terapie (chiropraxe), injekční a infúzní léčby a  terapie obstřikové.  

!!! Nezahrnuje terapii suchou jehlou !!!

Lékařské vyšetření pohybového systému
Typicky jde o lékařské vyšetření u bolestivých onemocnění pohybového systému spojené s ošetřením manuální terapií a injekční či obstřikovou léčbou spolu s následným doporučením vhodné formy rehabilitační léčby nebo dalších vyšetření.

Délka 40 minut / 
Cena: 1000 Kč
Akutní vyšetření a ošetření do 48 hodin
Jde o akutní vyšetření bolestivých stavů pohybového systému s ošetřením ve formě manuální terapie, injekční nitrožilní nebo nitrosvalové léčby a obstřikové terapie.

Délka 50 minut / Cena:
 1500 Kč
Konzultace
Konzultace zdravotních potíží. Například zhodnocení stávajícího léčebného postupu, nálezů , CT a MR dokumentace. Doporučení dalších léčebných opatření , lázeňské terapie atd.

Délka 30 minut / Cena:
500 Kč
Online konzultace
Online konzultace zdravotních problémů cestou Skype, Whatsapp, Messenger nebo telefonu.

Délka 20 minut / Cena: 350 Kč
O B J E D N A T

Lékařská ultrazvuková zobrazovací vyšetření pohybového systému a specializované výkony ošetření pod sono kontrolou. 

Ultrazvukové vyšetření 
Sonografické ( ultrazvukové) vyšetření pohybového systému cílené na jednu lokalitu . Typicky například vyšetření ramenních kloubů, karpálního tunelu, svalu, šlachy, kloubu obou stran těla.

Délka cca 30 minut / 
Cena 600 Kč
Vyšetření a ošetření karpálního tunelu pod sono kontrolou
Sonografické vyšetření oblasti karpálního tunelu s následným ošetřením technikou hydrodisekce pod ultrazvukovou kontrolou.

Délka cca 60 minut / Cena 1800 Kč
Vyšetření a ošetření útlaku nervu
Sonografické vyšetření při útlaku některého z periferních nervů a jeho ošetření technikou hydrodisekce. Typicky jde např. o útlak loketního nervu, stehenního kožního nervu nebo pooperační bolesti kolene po jeho operacích. 

Délka cca 60 minut / Cena 1800 Kč
Vyšetření a ošetření tenisového nebo golfového lokte
Sonografické vyšetření tenisového nebo golfového lokte s injekční terapií léčivem nebo autologní (vlastní) krví či plazmou pod ultrazvukem. 

Délka cca 40 minut / 
Cena 1500 Kč
O B J E D N A T

Po telefonické domluvě lze  o víkendu provést jakýkoliv  typ vyšetření nebo  zákroku s příplatkem k základní ceně 500 Kč.

U přednostního vstupního vyšetření s ošetřením technikou suchá jehla – dry needling a akutního lékařského vyšetření do 48 hodin  jsou  ceny fixní – bez příplatku.

Zeptat se

Reference