Skip to content

!!!   Jehlová terapie patří výhradně do rukou lékaře. Podstupováním invazivní terapie u fyzioterapeutů a jiných nelékařů se vystavujete riziku   !!!

Aktuality

Změna je život

Po takřka 8 letech mého profesního života spojeného výhradně s léčbou bolestivých onemocnění technikami Dry Needling , jsem se rozhodl […]

Stop bolesti

Bolesti se nemusíme bát , pokud ji nebudeme  ignorovat.

 

Již více jak 10 let se věnuji metodě dry needling a bolestivým problémům pohybového systému jak z oblasti neurologické tak ortopedické . Navzdory pokrokům v ostatních medicínských oborech , nedoznala diagnostika a léčba těchto potíží v běžné ambulantní a nemocniční praxi v posledních desetiletích výraznějších změn. Opominu-li vyšetřovací možnosti CT a MR, o kterých se zmíním později , probíhá diagnostické kolečko systémem praktik, ortoped, neurolog , revmatolog a nezřídka psychiatr nebo neurochirurg. Sem tam proloženo rehabilitací a několikrát dokola. 

Často je pak výsledkem jednotlivých návštěv konstatování, že potíže nejsou neurologické, ortopedické , revmatologické atd. a pacient odchází s dalším předpisem antirevmatik, myorelaxancií, gabapentinu nebo antidepresiv s žádankou k dalšímu specialistovi.
V rámci zmíněného kolečka obvykle proběhne nějaký ten rentgen a dnes již zmíněné CT nebo MR . 

Tady pak dochází k dalšímu kritickému bodu procesu . Myslím tím fakt, že u každého člověka staršího 30 let a to platí bez výjimky, nalézáme větší nebo menší množství degenerativních změn meziobratlových kloubů a plotének . Je prokázáno více studiemi , že u lidí bez jakýchkoliv potíží , nalézáme protruzi meziobratlové ploténky u 20% ve věkové skupině do 30 let . U lidí nad 70 let je to pak 75%. Naopak u řady pacientů s bolestmi nenacházíme na CT nebo MR odpovídající změny . Příčinou bolestí pak tedy u nich musí být něco jiného .CT a MR se tak stává i přes svůj nepochybný diagnostický přínos mnohdy danajským darem, který při nekritickém přijímaní popisů výše uvedených změn, vede k chybným interpretacím nálezů a jejich podílu na vzniku bolestí . Systém si tak zbytečně vytváří chronické a stigmatizované pacienty, kteří se kvůli své „ploténce“ bojí vykonávat běžné denní činnosti nebo sportovní aktivity, které jim dříve přinášely radost .

Co dělám jinak

 • Pacienta si vyslechnu . To je zdaleka nejdůležitější  část  návštěvy. On mi totiž nezřídka svou diagnózu mezi řádky sdělí sám
 • Seznámím se s názorem jiných .  Proto mne zajímají lékařské zprávy , které s sebou přinesete.
 • Používám ty nejlepší diagnostické prosředky, na které se dnes již zapomnělo: zrak, sluch a především hmat .
 • Až potom mne zajímá CD se snímky CT nebo MR . Ne, popis mi rozhodně nestačí . Právě informace, které jsem od pacienta  získal, spolu s tím, co jsem na pacientovi našel  ukazují  případné  nálezy na CT a MR ve zcela jiných  souvislostech a mění jejich význam. 
 • Paušálně nezakazuji  pacientům  to či ono pouze proto, že je to zkrátka při jejich potížích zvykem .  Razím zásadu, že tělo není blbec a samo si hlasitě  řekne, pokud mu nějaká aktivita vadí . 

Metody

Základem mých léčebných postupů je jehlové terapie , která je označována jako dry needling nebo metoda suché jehly. Spočívá  v zavádění tenkých , pružných jehliček o průměru do 0,4 mm do svalové tkáně, vazů, chrupavek a k okostici a k nervovým strukturám podle druhu terapie .  Metoda nemá nic společného s tradiční čínskou medicínou  ani tradiční akupunkturou .  Techniky suché jehly  jsou  postavené na znalostech  západní medicíny v oborech neurofyziologie, anatomie a neurologie . Nepracuji s body ani  žádnými energiemi , opominu-li energii elektrickou, kterou ve formě P.E.N.S proudů používám ke stimulaci jehel.

Dry Needling

suchá jehla

 

Jde o novou efektivní a přesně cílenou  léčbu bolestivých onemocnění pohybového systému , kdy se využívají tenké , flexibilní jehličky   s průměrem  do 0.4 mm, které  jsou zaváděny  do  bolestivých  a napjatých míst  ve svalové tkání, vazech  a okostici.  Podobně  jsou pak jehličkami stimulovány  i nervové  kořeny a nervy samotné .  Metoda je doplněna  podáním  elektrické stimulace  přímo přes jehly, které tak slouží jako eletrody . 

Sonografie

suchá jehla

 

Nezbytnou součástí diagnostiky pohybového systému je již dnes sonografické ( ultrazvukové zobrazení) tkání. V rámci léčby nám sonografie zásadně pomáhá s přesným cílením léčebných injekcí, obstřiků a dry needlingu. Ošetřujeme tak například karpální tunel, kde na videu vidíte pohyb mikrojehly v prostoru nad nervem v zápěstí .

 

Manuální léčba

suchá jehla

 

Tradiční terapie nazývaná také chiropraxe . Správně je však manuální terapie . Zahrnuje kombinaci tlaku a pohybů k uvolnění pohybových segmentů a metody k ovlivnění svalového napětí.

 

 

PRP

suchá jehla

 

Aplikace krevní plazmy  pacienta  do míst svalových úponů a vazů.   Krevní plazma  je záskána z malého množství  krve pacinta, která je pak  odstředěna a zbavena krevních buněk.  Zbytek – tzv. aktivovaná plazma  je  použit pro terapii.

 

Délka: 30 minut

 • tenisový a golfový loket
 • patní ostruha a plantární fasciitis
 • skokanské koleno,  bolesti achilovky
 • úponové bolesti ramene
 • sportovní poranění a další 

Infúsní léčba

suchá jehla

 

Infúzní léčbu používáme jako doplňkovou terapii především u bolestivých onemocnění pohybového systému a také jako podporu imunity  a zdravotní kondice .

 1. Analgetická léčba je léčba bolestivých stavů pohybového systému. Jejím cílem je uvolnit svalové napětí postižených oblastí a zmírnit  doprovodnou bolestivost. Případně jde o utlumení zánětu a otoku postižených struktur.
 2. Podpůrná léčba zahrnuje  především infúzní podání vitamínu C zejména jako prevence virových a bakteriálních sezónních onemocnění a také jako  podpora rekonvalescence  po závažných onemocněních . 

Co léčíme

Obecně je terapie suchou jehlou – Dry Needling vhodná zejména u bolestivých stavů pohybového systému a čím dříve je terapie provedna , tím větší je šance , že zabrání rozvoji chronických potíží a její efekt bude větší. Akutní bolest totiž již po několika týdnech vede ke změnám dráždivosti nervových buněk periferního a centrálního nervového systému, což má za následek zvýšení citlivosti vůči bolestivým podnětům . Hovoříme o tzv. zcitlivění nebo senzitizaci. Bolest se stává chronickou , jejíž příčina je z části právě ve zmíněných změnách buněk nervů, míchy a mozku. Syndrom chronické bolesti je pak mnohem náročnější na léčbu a čas.  Výčet typických a nejčastějších indikací uvádíme níže .

Nejčastější důvod, se kterým se na mne pacienti obrací. Typicky jde o bolesti krční páteře nebo bolesti páteře bederní.  Bolesti z těchto oblastí  často vyzařují periferně , nejčastěji do končetin nebo hlavy . Nezřídka jde  také o bolest v oblasti páteře hrudí , často spojenou s vyzařováním bolestí  do hrudníku a břicha.

Jehlová terapie může mít významný přínos u bolestí hlavy jak migrenosního charakteru, tak i bolestí tzv. „od krční páteře“.  Bolesti jsou často generované svaly krku a hlavy.

suchajehla

Nejčastěji jde o bolestivé stavy spadající do tzv. sekundární neuralgie trojklannéjo nervu nebo jiné nezařaditelné  bolesti  často jako důsledek stomatologických nebo jiných zákroků.

Jsou velmi častým důvodem  návštěvy.  Potíže jsou zdaleka nejčastěji  způsobené problémem  v oblasti tzv. měkkých tkání  kloubu. Zejména pak v oblasti svalů rotátorové manžety .  U těchto potíží standardně provádím sonografické vyšetření kloubu .

Jedna z nejčastějších indikací terapie. Příčinou je změna napětí svalů, které ovládají pohyb  ruky . Vzhledem k tomu, že se tyto svalové skupiny  upínají  na vnitřní resp. vnější loket , působí jejich  napětí dráždění okostice a vznik bolesti.

dryneedling

Jde o postižení tzv. středového  nervu při jeho průběhu v oblasti  zápěstí . Nerv je  utlačen příčným vazem , který spojuje vnější a vnitřní část dlaně.  Může se rovněž podílet  také zvýšené napětí ohybačí prstů a dlaně.  Součástí terapie je v tomto případě uvolnění zmíněného vazu pod ultrazvukovou kontrolou .

Bolesti v oblasti kyčelního kloubu nemusí být  způsobené pouze  kyčelní artrózou, ale také problémy  v oblasti svalů kyčelních. Jde především o  kyčelní rotátory a odtahovače. V principu jde o svaly uložené v oblasti hýždí . 

Typickým zdrojem bolestí je postižení menisků, čéšky a svalů, které se do oblasti kolene upínají .

sucha jehla

Patní ostruha je vděčným  cílem terapie. Efekty  jsou v těchto případech vynikající.  Neléčí se ostruha samotná . Ta je totiž  následkem a nikoliv příčinou .     Bolest má příčinu v napětí  svalů plosky nohy. Ty pak vyvíjí tak na úponu , kde tahem za okostici  vzniká zmíněná ostruha.

dry needling

Terapii lze použít logicky  téměř v každé lokalitě pohybového systému . Pro dotazy ohledně vhodnosti terapie nás neváhejte kontaktovat .

Ceny a druhy vyšetření

Pracoviště není ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami

Naši zásadou je, že kvalitní vyšetření a terapie potřebují  čas.  Proto nepracujeme stylem pojišťovenských desetiminutovek a nejsme omezeni žádnými bodníky  jak v délce  tak i rozsahu terapie . Každý člověk je jiný. Stejně tak  je jiné každé lidské tělo . Každý  z nás má jinou toleranci stresu, zátěže a jinou fyzickou kondici a náhled na život. Práh bolesti se také významně liší jak mezi pohlavími tak mezi jednotlivými lidmi . Úzkostné a depresivní poruchy jsou  významnými faktory  při vzniku chronických bolestí .  To vše je potřeba brát v potaz  a až poté doplnit diagnostické úvahy  snímky z  CT  nebo rezonance. Léčí se lidé  a ne obrázky .

Uvedené ceny jsou platné pro objednávky učiněné  od 14.12. 2021

Pokud chcete být vyšetřeni a ošetřeni  bez delšího čekání , můžete využít možnosti přednostního vyšetření . V závislosti na kapacitě lze obvykle vyšetření provést do 72 hodin.

Určeno pro : Dosud neregistrované (nové) pacienty

Délka 90 minut ( z toho cca 60 minut  terapie )

Cena: 2500 Kč

Objednání pouze telefonicky na čísle 773 560 897

Jde o první vyšetření na našem pracovišti ve standardně objednaném termínu.  Je spojené s registrací pacienta, založením dokumentace. pohovorem o zdravotním stavu, prodělaných onemocněních . Zahrnuje  podrobné  vyšetření a podle potřeby i vyšetření sonografické.  Součástí je  pak vlastní terapie . Zahrnuje vystavení lékařské zprávy včetně odeslání ve formátu .PDF.

Určeno pro : Dosud neregistrované (nové) pacienty

Délka 90 minut ( z toho cca 60 minut  terapie )

Cena: 1700 Kč

Jde o kontrolní návštěvu v odstupu ne více jak 6 měsíců po návštěvě předchozí .  Zahrnuje kontrolní vyšetření a terapii . Bude vystavena lékařská zpráva a odeslána ve formátu .PDF

Určeno pro : Registrované pacienty , kteří absolvovali vstupní nebo cílené vyšetření 

Délka: 60 minut ( z toho cca 45 minut terapie )

Cena: 850 kč

Vyšetření v odstupu více jak 6 měsíců od předchozí návštěvy a to jak  pro původní potíže nebo potíže  zcela nové.  Lékařská zpráva včetně odeslání ve formátu .PDF

Určeno pro : již registrované pacienty

Délka: 75 minut ( z toho cca 60 minut terapie )

cena: 1100 Kč

Návštěva ke konzultaci zdravotních potíží, vhodnosti terapie, zhodnocení stávající zdravotní dokumentace nebo snímků MR. Zahrnuje základní vyšetření a nezahrnuje terapii. Bez vystavení lékařské zprávy.

Určeno pro : kdokoliv

Délka 30 minut ( nezahrnuje terapii )

Cena: 450 kč

Pokud potřebujete konzultovat vaše zdravotní potíže , snímky z MR, stávající postup nebo možnosti naší terapie , můžete využít možnost spojit se s námi  vzdáleně přes WhatsApp nebo Skype. 

Délka 25 minut 

Cena: 240 kč

Objednejte se

[tb-calendar]

Legenda: barevná kolečka zobrazují počet volných termínů. Pokud chybí , je obsazeno a přejděte na další měsíc.

První (vstupní)

Cílené

Kontrolní 

Konzultace

Online konzultace

Reference

Zobrazit profil MUDr. Tomáš Vilhelm

Profil

Praxe

 • Neurologické oddělení Nemocnice Šumperk 1995 – 2000, lékař
 • Rehabilitační oddělení Nemocnice Šumperk 2000 – 2005, lékař
 • Státní léčebné lázně Bludov 2005 -2008, lékař, ředitel
 • STAPRO s.r.o – nemocniční informační systémy 2008 – 2010, senior konzultant
 • Lázně Velké Losiny 2010 – 2014, vedoucí lékař
 • Privátní lékařská praxe od 2014

Vzdělání 

 • Lékařská fakulta UP Olomouc 1995
 • Atestace 1.st v oboru neurologie 1998
 • Kurz manuální medicíny 2000, IDVPZ Brno
 • Rehabilitační léčba podle Mojžíšové 2002, IDVPZ Brno
 • Atestace v oboru rehabilitační a fyzikální medicína 2003
 • Dry Needling Top 30, 2012, Varšava
 • Advanced Dry Needling 2014, Švýcarsko
 • Advanced Dry Needling, 2015, Bahrajn
 • Functional integrated Dry Needling, 2016, Velká Británie
 • Intervenční sonografie muskuloskeletálního systému, 2018, Bratislava
 • Musculoskeletal ultrasound, 123sonography.com, 2020
 • Kurz – Hodnocení CT a MR páteře – praktické procvičování v DICOM obraze

Kontakt

suchá jehla

GPS

49°57’53.2″N 16°58’23.5″E
49.964769, 16.973201

Napište nám

Obraťte se na nás , ozveme se vám.