Skip to content

Změna je život

Po takřka 8 letech mého profesního života spojeného výhradně s léčbou bolestivých onemocnění technikami Dry Needling , jsem se rozhodl přijmout nabídku z Nemocnice Šumperk , a.s na pozici primáře nově vznikajícího Oddělení akutní lůžkové rehabilitace. Budu se věnovat akutní časné lůžkové rehabilitaci pacientů po operacích, úrazech a akutních onemocněních . Práce na plný úvazek musí nutně vést k tomu , že budu muset zredukovat svou činnost spojenou s léčbou suchou jehlou . Nicméně ordinace bude dále v provozu , avšak je potřeb počítat s výrazně delšími objednacími lhůtami . Současně se budu věnovat také školicí činnosti tak, abych se o své zkušenosti podělil s dalšími lékaři, které bude tato metoda zajímat .