Skip to content

Léčba bolestivých stavů pohybového systému suchou jehlou – dry needling

MSK Sonografie

Ultrazvukové vyšetření pohybového systému a sonograficky naváděné ošetření

Akutní pomoc

Včasná pomoc u akutních bolestivých onemocnění pohybového systému 

Činnost ordinace je přerušena z důvodu mého časového vytížení na projektu Oddělení akutní lůžkové rehabilitace Nemocnice Šumperk

MUDr. Tomáš Vilhelm

Novinky

Změna je život

Po takřka 8 letech mého profesního života spojeného výhradně s léčbou bolestivých onemocnění technikami Dry Needling , jsem se rozhodl přijmout nabídku z Nemocnice Šumperk , a.s na pozici primáře nově vznikajícího Oddělení akutní lůžkové rehabilitace. Budu se věnovat akutní časné lůžkové rehabilitaci pacientů po operacích, úrazech a akutních onemocněních […]

Léčba

Dry Needling

Jsme první zařízení , které v ČR před více jak 13 lety  začalo s terapií svalových spoušťových bodů technikou dry needling – suchá jehla. V současné době používáme již vlastní koncept dry needling – suchá jehla reflektující dlouholeté zkušenosti s použitím této léčby. Jde o ošetření bolestivých stavů pohybového systému a některých neurologických onemocnění zaváděním extratenkých flexibilních jehliček do svalů, šlach, podkoží a okolí nervových struktur s cílem  vyvolat reflexní odpověď organizmu zaměřenou na hojení a úpravu funkce nebo  snížení bolesti a svalového napětí.

MSK Sonografie

MSK Sonografie – muskuloskeletální sonografie onemocnění pohybového systému. Ultrazvukové vyšetření svalů, úponů, vazů, malých kloubů a periferních nervů vysokofrekvenčním ultrazvukem ukáže úrazové a degenerativní postižení měkkých tkání typicky například v oblasti kloubů končetin. Zobrazí poškození nervu při útlakových syndromech, jako je například syndrom karpálního tunelu.  Ultrazvukové zobrazení pomůže při terapii, kdy umožní přesně lokalizovat hrot injekční jehly  a ošetřované struktury. Umožní tak přesně cílenou aplikaci léčiva  bez rizika poškození šlach, nervů nebo cév.  

Typické indikace vyšetření jsou :

  • úponové syndromy horní končetiny ( tenisový a golfový loket)
  • úponové syndromy dolní končetiny ( skokanské koleno, patní ostruha, bolesti achilovek)
  • Bolesti ramene
  • Svalová poranění
  • Útlak periferních nervů ( syndrom karpálního tunelu )
  • a další 

Terapie pod ultrazvukovou kontrolou – technika HVI ( high volume injection ) – hydrodisekce zejména k ošetření karpálního tunelu spočívá v injekci až 10ml léčebné směsi přesně kolem utlačeného nervu za neustálé ultrazvukové kontroly pozice hrotu jehly.

Akutní pomoc

Náhlé nebo neočekávaně intenzivní bolestivé stavy páteře a pohybového systému mnohdy vyžadují několikadenní až několikatýdenní léčbu. Objednání ke specialistovi  je v řádu dnů prakticky nemožné . Poskytujeme akutní pomoc při těchto stavech na základě předchozí telefonické konzultace.  Návštěva zahrnuje  vyšetření cílené na aktuální zdravotní problém s ošetřením bolestivých zdrojů a reflexních změn  ve svalech  za použití standardní injekční léčby, svalových obstřiků a manuální léčby ( chiropraxe). 

Obvykle jde o lékařské  vyšetření u bolestivých stavů a onemocnění pohybového systému se zaměřením na rehabilitační , neurologickou a základní ortopedickou diagnostiku s ošetřením . Ošetření s využitím dostupných metod manuální terapie ( chiropraxe ) , injekční a infúzní terapie včetně léčby obstřikové  a reflexní. Akutní stavy ošetřujeme bez dlouhého čekání .

Druh návštěvy Konzultace Akutní ošetření Suchá jehla MSK Sonografie
Druh péče
Pohovor yes yes yes yes
Cílené vyšetření* No yes yes No yes
Celkové vyšetření** No No yes No
Vyšetření ultrazvukem No yes yes yes
 Chiropraxe No yes yes No
Obstřiky a injekce No yes yes No
Elektrostimulace No No yes No
Léčba suchou jehlou No No yes No
Ošetření pod ultrazvukem No No No No yes
Lékařská zpráva No yes yes yes
Vystavení receptu No yes yes No
Rozlišení návštěvy     vstupní / kontrolní / cílené diagnostika terapie pod SONO
Délka v minutách 30 40 90 / 70 / 60 30 60
Cena v Kč 500 1200 2200 / 1500 / 1100 500 1800

 

   
   
   
 
Zobrazit profil MUDr. Tomáš Vilhelm
Zobrazit profil MUDr. Tomáš Vilhelm

Fyzio Adéla

Fasciální manipulace (Fascial Manipulation®/Stecco®) je v současnosti jeden z nejpropracovanějších systému manuální terapie fascií lidského těla. Je účinná při léčbě akutních bolestivých stavů, ale především dokáže řešit stavy chronické a recidivující. Součástí terapie je práce s anamnézou, která pomáhá nastínit primární příčinu obtíží, samotné vyšetření fascií a ošetření fascií manipulací specifických bodů na fascii.

Na výběr máte :

120 minut terapie / 1400 Kč – doporučeno jako první návštěva nebo při nových výrazných obtížích

90 minut terapie / 1100 Kč

60 minut terapie / 700 Kč

Délku terapie objednejte podle vlastních preferencí a zkušeností.

Bližší informace k fyzioterapii a objednání na fasciální terapii získejte e-mailem  nebo telefonicky 777296376

Uvedené kontakty nejsou kontaktem na MUDr. Tomáše Vilhelma a na terapii  suchou jehlou. Pro event. dotazy  využijte  formulář. 

Kontakt

Kontakní formulář